لوگو زرد آکادمی فشن

پادکست جالباسی، کاریست از سجاد تقی زاده که محورش فقط بیزینس نیست. همچنین محفلیست برای پاسخ دادن به سوال های  شما عزیزانی که لطف داشته و از طرق مختلف از ما می پرسید.

در روزهای بحرانی چه راه هایی برای مدیریت کسب و کار داریم؟ 

octoberاپیزود اول، حیات بیزینس

پادکست جالباسی قسمت دوم؛ اقدام در ابهام

 

octoberپادکست جالباسی، قسمت دوم، اقدام در ابهام

پادکست جالباسی قسمت سوم؛ توهم

octoberپادکست جالباسی، قسمت سوم، توهم

پادکست جالباسی قسمت چهارم؛ وسط بازی

octoberEpisode-04-vasat-baazi
{{svg_share_icon}}

 

پادکست جالباسی قسمت پنجم؛ پایه های بیزینس

octoberEpisode-05-payehaye-bizines
{{svg_share_icon}}

 

پادکست جالباسی قسمت ششم؛ چرخه ی راکد

master-sjjdاپیزود ششم، چرخه راکد
{{svg_share_icon}}

پخش  همه قسمت های پادکست

octoberقسمت اول ( حیات بیزینس )
octoberاپیزود دوم ( اقدام در ابهام )
octoberاپیزود سوم ( توهم )
octoberاپیزود چهارم ( وسط بازی )
octoberاپیزود پنجم ( پایه های بیزینس )
master-sjjdاپیزود ششم ( چرخه راکد )