Header set Access-Control-Allow-Origin “*”
لوگو زرد آکادمی فشن

دوره مدیا پوشاک پولساز؛ درس دوم، نفر اول کیه؟

002 – نفر اول کیه؟: در این درس به ارزیابی جمعیتی در مورد صنف خودتان ( ائم از زنانه، بچه گانه، اکسسوری و …) می پردازیم و اینکه چقدر با نفر اول فروش در صنف تان فاصله دارید؟ با توجه به شرایط سخت اقتصادی و چالش های کسب و کار چقدر توانایی رقابت در بازار هدف را دارا هستید؟ و در نهایت آیا شهامت رقابت با نفر اول صنف تان را دارید؟