Header set Access-Control-Allow-Origin “*”
لوگو زرد آکادمی فشن

دوره فروش چند برابری؛ درس اول؛ مقدمه یا آشنایی

001 – مقدمه من سجاد تقی زاده مدیر برند پوشاک تی کو، از کودکی در این صنف هستم و آموزش های من علاوه بر رویکرد آکادمیک، چاشنی تجربه نزدیک از بازار مد و پوشاک را برای شما فراهم خواهد کرد. با من همراه باشید.